V 80 letech pracoval na projektu „MIRRORS“ Skupiny zrcadel instalované v přírodě změněné člověkem. Vinice, pole a sázené lesy ve Francii, Švýcarsku a Itálii.

V roce 1993 začal pracovat na projektu „STARS“. Pomocí vlastního kódu převádí číselné údaje o hvězdách (svítivost, spektrální zařazení, rychlost rotace, vzdálenost atd.) do délek a úhlů zlomu dřevěné kulatiny nebo neonových trubic. Mechanickou každodenní prací nechával vzniknout tvary tak, jako by je vytvořila sama příroda. Tyto segmenty instaloval podle umístění na obloze nebo jen jako volné instalace.

Od roku 2001 vzniká „NOVÝ PROJEKT“, tentokrát to jsou malby, které důsledně představují transpozici mimoumělecké informace „ do světa umění“. Soustředil se na jeden fenomén z materiálů, jež zveřejňuje NASA: fotografie povrchu určitých kosmických těles, jak je na Zemi posílají vesmírné sondy. Poprvé takto transponoval fotografie, jimž družice Near-Shoemaker zaznamenávala struktury povrchu asteroidu Eros, situovaného někde mezi zeměkoulí a Marsem. Tyto fotografie převádí do klasické olejové malby, jejíž ctižádostí není nic jiného, než přece jen odlišnými možnostmi tohoto média vzbudit dojem adekvátní transpozice iluze fotografické informace. Fotografie je imitována malbou, a protože předlohou je samozřejmě černobílá fotografie, působí obrazy jako klasické fotografie.

Nakonec rozšiřuje oblast svých předloh i na jiná kosmická tělesa, jako Mars či některých z měsíců Jupitera – Ganymeda a Evropy. Některé z fotografií, pořízených na dosud nedostupných tělesech, nám nepřipomínají vůbec nic z toho, jak si obvykle dovedeme povrch nějakého tělěsa vůbec představit: umělec dál přesně cituje fotografické předlohy, ale ony stále méně korespondují s tím, co je zakotveno v naší zkušenosti…Obrazy potom na první pohled působí jako nějaké abstraktní struktury. Jiří Matoušek přenáší do světa umění již „hotové“ vizuální struktury, vznikké přírodními (kosmickými) procesy a přenesené technologiemi, které nám umožňují vidět něco, co je pro nás bezprostředně nedostupné.  (zkrácený text…Jiří Valoch)

Od roku 2008 rozšiřuje předlohy o fotografie z elektronových mikroskopů a přírody, kde nachází jistou strukturální podobnost těchto světů, řádově odlišných rozměrů.

Povrchy vesmírných těles

Příroda

Mikroskop

Obrazy

Města

Mraky

In 1980 worked on project „MIRRORS“
Instalations of the group of mirrors in nature – altered
by men. Italy, Switherland and France.

In 1993 started on ptroject „STARS“
The parametres of the individual stars are
tensferred into three-dimensional linear forms
(segments) made of wooden sticks or neon tubes instaled
in various ways.

In 2001 „NEW PROJECT“
This project once again focusses upon astronomical
data. In this instance however there is the transposition
of non-artistic information into the artistic realm.
The source is photographic material published by NASA,
displaying black and white surface shots of astral bodies,
beamed back to earth via satellite. With traditional oil
painting techniques as his medium, he has transposed
these photographic images onto canvases, whereby
the paintings themselves imitate the classic black and white
photography.

The artist ́s series expands as the space probes
continue to send more and more data.
Already the surfaces of Mars and several of Jupiter ́s
moons – Ganymedes and Europa have been added.
It is a true work in progress.

The data which the artist faithfully represents in his oils,
have opened our eyes to the way we percieve „ the surface“.
Much that is represented here has never been seen previously
and therefore, though these paintings are a realistic representation
of these surface shots, the transposition to a different medium
and our non-familiarity with the subject matter resalts in their
perception as abstract works of art.

Later he has added to his project images from the electronic
microscope or the nature, just to find similarities in these
worlds of different dimensions.

 

JIŘÍ MATOUŠEK
*3.6.1949 Praha
studie: Goerge Brown College, Toronto
Ontario College of Art, Toronto
samostatné výstavy:
1976 – 78 Ingenue Gallery, Toronto
1977 Gallery Deux Tetes, Toronto
1979 MJC Dole, France
1980 Maison de Jeune, Arbois, France
1980 Klus Gallery, Curych, Švýcarsko
1988 – 89 „Mirrors“ projekt, Francie, Švýcarsko a Itálie
1988 „Značený les“, Stříbrná Skalice
1994 Galerie Ruce, Praha
1995 „Universe for everyday“, The British Council, Praha
1996 Galerie Václava Špály. Praha
1996 Galerie Ruce, Praha
1997 Dům umění, Brno
1997 Galerie Kai Hilgemann, Berlin
2003 „Nový projekt“ Galerie Václava Špály, Praha
některé skupinové výstavy:
1975 Aggregation Gallery, Toronto
1976 Czech Art, O ́Keefe Centre, Toronto
1978 International Print Show, Boston, USA
1980 Galerie La Cimaise, Besancon, France
1989 „Jeden starší, jeden mladší“ Lidový Dům, Praha
1989 „Objekty, sochy, instalace“ NTM Praha
1990 Das Tschechische Zentrum, Berlin
1996 Salón, Zlín
1996 „Jitro kouzelníků“ NG, Veletržní palác, Praha
1997 „Ouplná Lůna“ České Muzeum Výtv. Umění, Praha
2004 Galerie Bleibtreu, Berlin

Kontakt

www.8gallery.cz | e-mail: 8gallery@seznam.cz | tel: 777569552